FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मो. महफुज अहमद (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ) कार्यकारी अधिकृत ९८५५०४४०२३
रोजगार संयोजक रामअधार प्रसाद यादव शाखा अधिकृत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ram4sir@gmail.com ९८४५०९५२०६
शेख एमामुल हक शाखा अधिकृत कृषि शाखा sheikhhaque2014@gmail.com 9845119486
जयचन्द्र जयसवाल ना.सु jayswalji@gmail.com 9855042640
रंजय पटेल ना.सु योजना ranjaypatel43@gmail.com ९८४५६६३७५४
श्री नारायण झा ना.सु लेखापाल ९८५५०४०७७९
रंजित कुमार मुखिया सव इन्जिनियर er.ranjit2020@gmail.com 9855044840
मुकेश यादव सव इन्जिनियर युवा स्वरोजगार my229693@gmail.com 9845170432
मनिषा चौधरी खरिदार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा ९८६१३७५३४५
सुरेन्द्र प्रसाद यादव खरिदार जिन्सी शाखा 9855044549
रमण साह (खा .पा .स .टे ) प्लम्बर 9845135397
देवेन्द्र प्रसाद कुशवाहा अन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन devk2286@gmail.com 9855043613
संजय जयसवाल कम्प्युटर अपरेटर ९८४५०५८५००
नन्द किशोर शाह कम्प्युटर अपरेटर nk.sah@yahoo.com / nksah552@gmail.com ९८५५०४४६०७
संदिप कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर razz.sah50@gmail.com 9855045640
नितेश किशोर सिंह सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत singh.niteshtee@gmail.com, yamunamai5@gmail.com ९८६०२१६३४३