FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भोज बहादुर ऐडी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ) कार्यकारी अधिकृत bhojaidy@gmail.com 9848721532
रामश्रेष्ठ राय यादव (नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ) कार्यकारी अधिकृत 9855040158
मोहम्मद शमसाद आलम ( नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ) ना.सु प्रशासन mdshamsad786alam@gmail.com ९८४५०३४६६४
टिका भण्डारी ना.सु ९८५११७६८९५
शुभम्म यादव अमिन ९८६२४९३६६५