FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालवििाह अन्त्यका लागि रणनीगिक योजना, २०८० 2080/081 01/24/2024 - 09:35 PDF icon बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना, २०८०_Yamunamai (1).pdf
स्वास्थ्य नीति २०८० 2080/081 11/10/2023 - 21:36 PDF icon यमुनामाइ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति.pdf
रोजगार सहायक पदको परिक्षाको लागि पाठ्यक्रम | ७९/८० 12/20/2022 - 13:05 PDF icon अनुसुचि ६ Curriculam.pdf
करार मा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 10/21/2021 - 10:58 PDF icon karar karyabidhi 2077.pdf
शिक्षा ऐन ७६/७७ 06/16/2020 - 16:45 PDF icon शिक्षा ऐन.PDF
सामाजिक सुरक्षा कर्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/06/2019 - 15:37 PDF icon abc.pdf
प्रदेश न.२ राजपत्र ७६/७७ 11/06/2019 - 15:34 PDF icon प्रदेश नं. २ राजपत्र.pdf
स्थानीय निकाय सार्बजनिक सुनवाई कार्यविधि ,२०६७ ७५/७६ 06/26/2019 - 16:04 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf